Activities

Project activities:
Showing 15 items
OdgovorniOpisRokZaključeno
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
OdgovorniOpisRokZaključeno
Vsi partnerji Vabljenje predavateljev   
GZS Koroška Izvedba 3. semestra tečaja   
Vsi partnerji Priprava promocijskih gradiv   
UM FOV Izvedba 2. semestra tečaja   
UNI KLU Koordinacija evalvacije tečaja in projekta   
UNI KLU Izvedba 1. semestra tečaja   
UNI KLU Akademsko vodstvo tečaja   
UNI KLU Organizacija izvedbe tečaja   
UNI KLU + UNI MB Izvedba izpitov   
Vsi partnerji Pridobivanje udeležencev tečaja   
UNI KLU Projektna koordinacija   
UNI KLU + UNI MB Priprava zbornika   
UNI KLU Prevod materialov v dva jezika   
UNI KLU Razvoj urnika tečaja   
UM FOV Priprava spletne strani   
Showing 15 items